Oversikt
Funksjoner
Integrasjoner
Sikkerhet & Compliance
Industri
Brukerscenarioer
Roller
Om oss
Investorer
Nyheter
Finn en Semine partner
Bli Semine partner
Logg inn
Logg inn
 • Produkt
  Oversikt
  Funksjoner
  Integrasjoner
  Sikkerhet & Compliance
 • Løsninger
  Industri
  Brukerscenarioer
  Roller
 • Ressurser
 • Selskap
  Om oss
  Investorer
  Nyheter
 • Partnere
  Finn en Semine partner
  Bli Semine partner
  Logg inn
 • Kontakt
 • Logg inn
  Logg inn
Les mer:
card image
Effektivisering og automatisering ved bruk av kunstig intelligens. Les mer
card image
Kapital 17.11.23: Drømmer om overskudd i 2025 Les mer

I 2024 tar Semine verden

3 jan 2024
[]
Estimert lesetid Bjørn Røsten

I år skal vi gjøre det enda enklere for flere å ta i bruk kunstig intelligens på fakturastrømmen. Vi skal forsterke SEMINE-plattformen, strømlinjeforme måten vi jobber på, og befeste vår posisjon i nye markeder.

Bjørn Bilder til blogg_nyhetsartikkel 403 x 235 px (1)

SEMINE effektiviserer arbeidsprosesser og gir kundene mulighet til å få bedre innsikt i egen virksomhet. I 2024 skal vi videreutvikle løsning og funksjonalitet, samtidig som flere får mulighet til å dra nytte av SEMINE-plattformen – både i nye land og blant større selskaper.

Tiden er nå kommet for å bygge en tydelig posisjon internasjonalt – med vår sterke stilling i Norge som fundament. Med utgangspunkt i de elementene som våre hjemlige kunder setter høyt, skal Semines videre vekst skyte fart på mer enn én måte.

 

Brukeropplevelse i fokus

Løsningen skal bli enda enklere å bruke. Brukergrensesnittet vil videreutvikles slik at det blir enda enklere for brukerne å utføre oppgavene sine. En del av dette handler om å strømlinjeforme noen av de mest sentrale arbeidsprosessene ytterligere, bygge videre på det kundene setter mest pris på i våre mobile plattformer, og oppdatere designet – for å nevne noe.

Når SEMINE skal trenge igjennom i større markeder, er det en stor fordel at løsningen allerede er godt tilrettelagt for aktører som kjører med veldig mange klienter. Enten det handler om større regnskapsforetak med mange kunder, eller konsern hvor organisasjonen består av et stort antall juridiske enheter, trenger slike aktører et verktøy som er fleksibelt nok til å kunne hjelpe dem til å gjøre en bedre jobb i denne typen strukturer. 

 

Lokalisering og partnere

Språklig lokalisering for nye markeder er en annen viktig oppgave, og til dette hører det med å utvikle integrasjoner til de mest brukte ERP-systemene i markedene vi skal inn i. Det kan innebære lokale tilpasninger i hva og hvordan vi integrerer, samt at vi kan få noen nye særordninger, reguleringer eller compliance-regimer å forholde oss til.

Samtidig vil internasjonaliseringen innebære at mye av veksten må skje gjennom partnere. For å gjøre det enda enklere for nye partnere vil jobben med å implementere SEMINE bli enda mer standardisert og automatisert. Dette, kombinert med et godt opplærings- og sertifiseringsprogram, vil raskt gjøre nye partnere klare til å levere gode prosjekter.

 

Innsikt og analyse 

SEMIME-plattformen henter enkelt ut data av fakturaene som blir prosessert. Vi har hittil oppfordret kundene til å bruke denne informasjonen i tredjepartsverktøy for bearbeiding og verdiøkning, men vi ser i stadig større grad at det finnes mye mer funksjonalitet vi med fordel kan bygge inn i SEMINE. Dette gjøre det enklere å hjelpe kundene med å hente maksimal verdi ut av deres egne data.

I tillegg til alt hva dette åpner av muligheter for kundene, vil det  også gjøre det enklere for SEMINE å bidra til å øke automasjonsgraden i fakturabehandlingen. Det vil gjøre løsningen i stand til å gi konkrete tips av typen «hvis dere får leverandør A til å føre X på fakturaene, kan flere fakturaer håndteres automatisk», eller «Avdeling Y ser ut til å bruke mye tid på å gjøre ting manuelt utenom systemet, snakk med dem om optimal arbeidsflyt.»

 

Ny fase for Semine

Målet med alt vi skal gjøre i 2024, er å lage en enda bedre  løsning som kan brukes av flere virksomheter som ønsker å spare tid og skape mer effektive arbeidsprosesser. Selv om dette på mange måter er «business as usual» for Semine, er vi likevel på vei over i en ny fase som selskap.

Med solide og langsiktige eiere i ryggen, har vi gjennom flere år kunnet utvikle SEMINE til et innovativt og bransjeledende produkt i verdensklasse – med en sterk stilling i hjemmemarkedet og en lovende fremtid globalt. Etter investeringene som hittil er gjort, peker resultatkurvene nå oppover, og Semine skal vokse bærekraftig inn i vår nye, internasjonale hverdag. Jeg håper DU blir med oss gjennom 2024 og forbi, når SEMINE tar verden!