Oversikt
Funksjoner
Integrasjoner
Sikkerhet & Compliance
Industri
Brukerscenarioer
Roller
Om oss
Investorer
Nyheter
Finn en Semine partner
Bli Semine partner
Logg inn
Logg inn
 • Produkt
  Oversikt
  Funksjoner
  Integrasjoner
  Sikkerhet & Compliance
 • Løsninger
  Industri
  Brukerscenarioer
  Roller
 • Ressurser
 • Selskap
  Om oss
  Investorer
  Nyheter
 • Partnere
  Finn en Semine partner
  Bli Semine partner
  Logg inn
 • Kontakt
 • Logg inn
  Logg inn

Arbeidsflyter

Sett opp automatiserte arbeidsflyter – på en intelligent måte.

Book en demo
workflows_Hero
10 000+ selskaper har valgt SEMINE

Full oversikt over fakturaens godkjenningsstatus

En av de største utfordringene for alle som jobber med inngående fakturaer, er godkjenningsdelen. Mange virksomheter må ofte behandle store volum av inngående fakturaer slik at det kan være utfordrende å få godkjent alle i tide. Kompliserte godkjenningsmatriser og papirfakturaer forsinker prosessen. SEMINEs arbeidsflytfunksjon løser problemet.

Hva er fordelene?

Reduserer godkjenningstiden

Når en inngående faktura er ferdig analysert av SEMINE, sender hun denne øyeblikkelig videre til riktig mottaker i henhold til pre-definerte arbeidsflyter. Ved eventuelle avvik vil fakturaen kunne dukke opp i aktuell arbeidsflyt for ønsket behandling.

cut_down_on_approval_Image
Sikrer eierskap og ansvar

SEMINEs løsning for arbeidsflyt er utformet for å spar tid og gi bedre oversikt og kontroll. I store virksomheter endres rollene ofte, med SEMINE kan du enkelt se hvem som har ansvaret for å godkjenne de forskjellige fakturaene og varelinjene til enhver tid.

ensure_accountability_Image
Betal fakturaer i tide

Med raskere og mer effektive godkjenningsprosesser er det enklere å styrke forholdet med leverandører.

avoid_late_payments_Image
Fleksibelt oppsett

Du bestemmer. Med SEMINE kan arbeidsflyter være så enkle eller avanserte som du vil at de skal være.

flexible_set_up_Image
Enkelt å endre arbeidsflyter

Hvis du har behov for å endre regler eller godkjennere i arbeidsflyten, er dette gjort på et øyeblikk, og alle endringer lagres i skyen.

quickly_edit_workflows_Image
Hierarki og endringer

I SEMINE har du muligheten til å sette opp et godkjenningshierarki som arbeidsflyten kan sjekkes mot, med koststedsgodkjenning og beløpsgrenser som ønsket. Og er det endringer i organisasjonen, er det få knappetrykk som skal til for å endre oppsettet.

templates_Image
Reduserer godkjenningstiden

Når en inngående faktura er ferdig analysert av SEMINE, sender hun denne øyeblikkelig videre til riktig mottaker i henhold til pre-definerte arbeidsflyter. Ved eventuelle avvik vil fakturaen kunne dukke opp i aktuell arbeidsflyt for ønsket behandling.

Sikrer eierskap og ansvar

SEMINEs løsning for arbeidsflyt er utformet for å spar tid og gi bedre oversikt og kontroll. I store virksomheter endres rollene ofte, med SEMINE kan du enkelt se hvem som har ansvaret for å godkjenne de forskjellige fakturaene og varelinjene til enhver tid.

Betal fakturaer i tide

Med raskere og mer effektive godkjenningsprosesser er det enklere å styrke forholdet med leverandører.

cut_down_on_approval_Image
ensure_accountability_Image
avoid_late_payments_Image
Fleksibelt oppsett

Du bestemmer. Med SEMINE kan arbeidsflyter være så enkle eller avanserte som du vil at de skal være.

Enkelt å endre arbeidsflyter

Hvis du har behov for å endre regler eller godkjennere i arbeidsflyten, er dette gjort på et øyeblikk, og alle endringer lagres i skyen.

Hierarki og endringer

I SEMINE har du muligheten til å sette opp et godkjenningshierarki som arbeidsflyten kan sjekkes mot, med koststedsgodkjenning og beløpsgrenser som ønsket. Og er det endringer i organisasjonen, er det få knappetrykk som skal til for å endre oppsettet.

flexible_set_up_Image
quickly_edit_workflows_Image
templates_Image

Dette sier kundene våre

Industrier

Regnskapsbyråer
Shared Service Centre
Detaljhandel
Eiendomsbransjen
Servicebransjen
Bilindustrien
Entreprenører
Energisektoren
Andre bransjer
Regnskapsbyråer
Shared Service Centre
Detaljhandel
Eiendomsbransjen
Servicebransjen
Bilindustrien
Entreprenører
Energisektoren
Andre bransjer
suitable_for_agencies

Regnskapsbyråer

Digital omstilling er overalt, men innovasjonsgraden i regnskapsbransjen har tradisjonelt sett vært lav. Nå er det på tide med en endring...

Les mer
shared_service_centres_Image

Shared Service Centre

SEMINE hjelper deg med å strømlinjeforme og automatisere dine prosesser slik at du kan optimalisere den daglige driften i ditt Shared Sevice Senter.

Les mer
retail_Image

Detaljhandel

Gjør arbeidsmengden mer håndterlig med en løsning som forbedrer marginer, reduserer kostnader og øker effektiviteten for hver faktura

Les mer
real_estate_Image

Eiendomsbransjen

Flere detaljer og mer tid til verdifulle oppgaver. Godkjenn fakturaer hvor som helst, når som helst, og dra nytte av kvalitetsinnsikt som forbedrer beslutninger.

Les mer
hospitality_Image

Servicebransjen

Med data fra SEMINE kan du analysere kjøp ned på detaljnivå– la SEMINE hjelpe deg med å avgjøre om en leverandør er bedre enn en annen. 

Les mer
automotive_Image

Bilindustrien

Vår løsning fanger all informasjon, helt ned på fakturalinjenivå,  og sikrer at alle data er akkurat der de skal være, når du trenger det. Du slipper å spekulere!

Les mer
construction_Image

Entreprenører

Bruk mer tid på det som er interessant og nyttig, og mindre tid på repetitive oppgaver. Godkjenn fakturaer med ett tastetrykk på en datamaskin eller en mobil enhet.

Les mer
energy_Image

Energisektoren

Få mer kontroll og oversikt med automatisk innhenting av relevante data fra samtlige inngående fakturaer. Enkel godkjenning på farten.

Les mer
insight_Image

Andre bransjer

Vi samarbeider med virksomheter fra mange ulike bransjer for å løse utfordringer knyttet til håndtering av inngående fakturaer - ikke bare de som er listet opp her.

Les mer

Spørsmål og svar

Hvilke typer arbeidsflyter er det mulig å konfigurere i SEMINE?

SEMINE støtter et bredt spekter av arbeidsflytoppsett. Arbeidsflytmotoren vår gjør det enkelt å konfigurere arbeidsflyter basert på blant annet kjøper, leverandør, hovedbokskonto, avdelinger, prosjekter og beløp. Med over hundre forskjellige triggere kan dere opprette mange forskjellige innstillinger og kombinasjoner av arbeidsflyter. Det kan lages ulike oppsett for hver enhet i organisasjonen, eller oppsett på organisasjonsnivå som kan gjenbrukes av de forskjellige enhetene. Arbeidsflytmotoren er lett å bruke, og det trengs ingen kodekunnskaper for å sett opp en arbeidsflyt.

Er det mulig å bruke et hierarki for å definere arbeidsflyter?

Et eksisterende hierarki kan bygges eller importeres direkte til SEMINE, og et arbeidsflytoppsett kan lages basert på dette. Arbeidsflyten kan settes opp basert på fakturaens kjøpsreferanse eller en annen dimensjon (for eksempel avdeling, prosjekt eller aktivitet). Hierarkiet vil så sørge for at fakturaene dirigeres til riktig ansatt for godkjenning. Det er mulig å definere om inngående fakturaer bør godkjennes av én eller flere personer, og det kan settes grenser for hva en person får godkjenne. Dette sikrer at fakturaer over en viss sum alltid godkjennes av en leder.

Støtter SEMINE ulike grenser for forskjellige godkjennere?

SEMINE støtter godkjenningsgrenser både direkte i hierarkiet og i et tradisjonelt arbeidsflytoppsett. Arbeidsflytene kan ha ulike grenser for forskjellige ansatte, og grensene kan settes ved bestemte godkjenningstrinn eller utløses basert på kombinasjoner. En slik sammensetning kan for eksempel være et beløp i kombinasjon med et bestemt prosjekt, en avdeling eller regnskapskonto.

Hvordan kan jeg gjøre endringer i et arbeidsflytoppsett?

De ulike rolleinnstillingene i SEMINE definerer hvilke funksjoner brukerne har tilgang til. Arbeidsflytoppsett finnes på innstillingssiden, og denne kan alle brukere enkelt gis tilgang til. SEMINE-administratoren kan definere hvem i organisasjonen som skal ha tilgang til hva.

Enkel og sømløs integrasjon

Les mer

SEMINE kan enkelt og sømløst integreres mot de mest vanlige ERP-systemene, regnskapsplattformene og økonomisystemene. Finner du ikke ditt eget system? Ikke noe problem! Takket være et åpent API kan det også settes opp integrasjoner som kobler SEMINE til ditt eksisterende system.

Book en demo

 

Opplev hvordan SEMINE revolusjonerer økonomifunksjonen.

Book et 20. minutters uforpliktende videomøte med oss. Vi vil kartlegge din situasjon og behov, samtidig som du får muligheten til å se selv hvordan SEMINE fungerer gjennom en kort demonstrasjon.

Book nå

Annet innhold som kan være interessant for deg

card image
Økonomisjefens nye rolle - og hvordan lykkes i den Les mer
card image
Skal økonomiavdelingen kunne noe om kunstig intelligens? Les mer