Oversikt
Funksjoner
Integrasjoner
Sikkerhet & Compliance
Industri
Brukerscenarioer
Roller
Om oss
Investorer
Nyheter
Finn en Semine partner
Bli Semine partner
Logg inn
Logg inn
 • Produkt
  Oversikt
  Funksjoner
  Integrasjoner
  Sikkerhet & Compliance
 • Løsninger
  Industri
  Brukerscenarioer
  Roller
 • Ressurser
 • Selskap
  Om oss
  Investorer
  Nyheter
 • Partnere
  Finn en Semine partner
  Bli Semine partner
  Logg inn
 • Kontakt
 • Logg inn
  Logg inn

En unik AI-plattform for automatisering av inngående fakturaer

Med vår automatiseringsplattform slipper økonomiavdelingen repetitiv og tidkrevende dataregistrering og kategorisering, og kan heller fokusere på andre, mer verdiøkende oppgaver.

10 000+ selskaper har valgt SEMINE

Hva skiller SEMINE fra andre løsninger?

SEMINE er basert på kunstig intelligens (AI), og automatiserer håndteringen av inngående fakturaer. Programvaren bruker maskinlæring for å lese innhold, og konterer inngående fakturaer med riktig regnskapskonto, MVA, prosjekt, avdeling og arbeidsflyt for hver enkelt fakturalinje. I tillegg overfører SEMINE data sømløst til ERP-systemet. Alt dette sparer tid, reduserer kostnader, forbedrer datakvalitet og gir ny innsikt.

Effektivitet

For å automatisere prosesseringen av inngående fakturaer bruker SEMINE bransjeledende AI-teknologi som maskinlæring og mønstergjenkjenning. Programvaren kan analysere fakturaer i forskjellige formater, deriblant PDF-dokumenter, skannede filer, PEPPOL/EHF og mer. SEMINEs AI-baserte system tolker inngående fakturaer mer effektivt enn et menneske. Bedrifter kan dermed dra nytte av økt produktivitet fordi SEMINE alltid jobber, elsker repetitive oppgaver og øker datakvaliteten.

efficiency_Image

Innsikt

SEMINE gjør det mulig for bedrifter å effektivisere den inngående fakturaprosessen ved å spare tid og ressurser, samt å redusere antall menneskelige feil. Løsningens avanserte AI-algoritmer fører automatisk inn dimensjoner som avdelingskoder og prosjekt, MVA, og periodiseringer på hver fakturalinje. Dessuten kan SEMINE både håndtere fakturalinjer hver for seg eller gruppert, avhengig av formål. Data som varebeskrivelse, enhetspris og tilhørende kontering, gir på et aggregert nivå den innsikten som gjør det mulig å ta grep. Behold kontroll, ivareta en konsekvent bokføring og reduser risiko og kostnader.

insight_Image

Fleksibilitet

SEMINE effektiviserer håndteringen av inngående fakturaer ved å automatisk sende konterte og periodiserte fakturaer til rett mottaker for gjennomgang. Systemet bruker en ekstremt fleksibel og intuitiv arbeidsflytmotor som lett kan skreddersys etter din bedrifts behov. Brukere kan også samarbeide og gi tilbakemeldinger til hverandre på hver enkelt faktura, til og med på hver enkelt fakturalinje, uten å sende dem fra seg. Dette sparer tid, reduserer menneskelige feil, og gjør prosessen mer effektiv. Du kan tilpasse så og si alt av funksjonalitet i SEMINE til dine behov, eksempelvis arbeidsflyt, tilganger, fakturalister, konteringsvisninger og automasjoner.

flexibility_Image

Semine i korte trekk

Funksjoner
Integrasjoner
Selskap
Investorer
Kundehistorier
Nyheter fra Semine
capture_Image
Funksjoner

Intelligent automatisering av inngående fakturaer – og mye mer. Vår AI-baserte programvare kutter kostnader, styrker datakvaliteten og fremmer smartere valg.

integrations_Image
Integrasjoner

SEMINE integreres enkelt og sømløst med ledende ERP-systemer, regnskapsplattformer og økonomisystemer. Få en oversikt over hvilke systemer vi har ferdige integrasjoner med.

company_Image
Selskap

I dag håndterer SEMINE flere millioner fakturaer, og brukes av over 10 000 selskaper. Hvor kom ideen til SEMINE fra, hvorfor ble selskapet startet og hvordan ser eierstrukturen ut? 

investors_Image
Investorer

Flere ledende norske investorer har bidratt med betydelig kapital til plattformen vår – fordi de også har troen på at SEMINE er økonomiløsningen for fremtiden. 

hilde-obos
Kundehistorier

Møt våre kunder. Hvilke selskaper har valgt SEMINE, og hvordan har hverdagen blitt annerledes etter implementeringen? Vi deler historier og erfaringer fra våre kunder.

newsfeed_Image
Nyheter fra Semine

Få en oppdatering på siste nytt fra Semine. Vi deler nyheter, innsikt, innovasjon og mediedekning slik at du til enhver tid skal kunne ha oversikt over det som skjer i Semine-verdenen.

«Med SEMINE og deres AI-plattform har vi fjernet nesten 90 prosent av arbeidet med inngående fakturaer»
May Irene Derrick Ljosåk økonomidirektør i Heimstaden Se video

Dagens situasjon

Regler

Dere lager regler som er lite dynamiske og det er begrensede muligheter. Dere opplever at leverandører merker fakturaen på «feil» sted og når fakturaen skal splittes, fungerer uansett ikke regelen. Det er vanskelig å løsrive seg fra daglige oppgaver for å vedlikeholde reglene.

Manuelle oppgaver:

Dere gjennomgår PDF-fakturaer ved ankomst og dobbeltsjekker hva tolken har fanget. Dere konterer i all hovedsak fakturaene manuelt, ser på merkingen av fakturaen og sender den på en arbeidsflyt. Samtidig skulle det ha vært sendt e-post til leverandør om dårlig merking eller om overgang til EHF, men det ligger 100 nye fakturaer i mottaket.

Enkeltklientvisning:

Det er flere selskaper i deres organisasjon og dere prosesserer fakturaer i ett og ett selskap. Dere har dårlig oversikt over hvilke fakturaer som skal behandles i de andre selskapene før det byttes klient. Dere har laget noen regler, men de samme reglene må lages i hver klient.

Dårlig/utdatert brukergrensesnitt:

Det er lite intuitivt å navigere i programvaren og du må bruke mange museklikk. I tillegg er det lett å glemme hvor funksjonaliteten ligger. Det er ikke mulig å tilpasse bildene du jobber i og du må ofte inn i andre bilder for å fullføre en prosess.

Datafangst kun på hodenivå:

Det hentes ut data fra fakturahodet som eksempelvis leverandør, fakturanummer og datoer.

Dårlig datafangst:

Det er begrenset hvilken data som kan hentes ut fra fakturaen automatisk utover det mest grunnleggende som leverandør, fakturanummer, totalbeløp og dato. Kanskje systemet kan hente kjøpers referanse dersom navnet er skrevet riktig. Dere har prøvd å sette opp systemet til å hente ut prosjektnummer, men dette fungerer kun hvis nummeret står på «riktig» sted. Du må uansett gå gjennom fakturaer ved ankomst for å sikre at riktig data er hentet ut.

Hverdagen med SEMINE

AI

Dere har huket av for å bruke AI på de forskjellige elementene i konteringsstrengen og valgt hvor sikker SEMINE skal være før automatikken skal slå inn. Dere jobber på helt vanlig måte med kontering og overfører deres kunnskap til maskinen. SEMINE tar over jobben.

Automatiserte prosesser:

Dere er trygge på at SEMINE har hentet ut dataen dere trenger fra fakturaen. Dere overvåker fakturaer som er automatisk kontert og allerede sendt på flyt. SEMINE har sendt mail til leverandør om manglende merking og EHF. Dere gjør etterkontroll av godkjente fakturaer, men bruker autogodkjenning og autopostering på mer og mer. Regnskapsteamet jobber nå for ytterligere automatisering.

Flerklientvisning:

Brukeren har oversikt over alle selskaper i sin portefølje i det samme grensesnittet. Brukeren kan selv skreddersy oversiktene for å effektivisere sin hverdag. Automasjoner kan gjøres på organisasjonsnivå, på klientnivå eller en kombinasjon av disse.

Moderne brukergrensesnitt med mobilapp:

Du trenger opplæring i mindre grad og forstår lett hva du må gjøre for å fullføre oppgaven. Du kan personliggjøre skjermbildene - som viser viser deg det du trenger uten å måtte navigere til andre steder. I tillegg benyttes mobilapp og notifikasjoner for godkjenneren som er på farten.

Datafangst på hode- og linjenivå:

I tillegg til data i fakturahodet, får du automatisk varelinjedata inn i SEMINE - både for EHF og PDF. Det vil si at du nå har data som eksempelvis varelinjebeskrivelser, antall, enhet, enhetspris, MVA-sats og linjebeløp. Dette legger et godt grunnlag for både automatisering og innsikt.

Detaljert og validert datafangst:

Dataen er validert før den presenteres i SEMINE og du er trygg på datafangsten – både for EHF og PDF. Systemet henter referanser, avdelinger og prosjekter selv om det varierer hvor på fakturaen det står. Kanskje er det leveringsadressen som forteller hvilket prosjekt det er snakk om. SEMINE henter ut merking fra varelinjene som eksempelvis telefonnummer eller bilnummer, og sier også ifra dersom referanse mangler.

Dagens situasjon

VS

Hverdagen med SEMINE

Regler

Dere lager regler som er lite dynamiske og det er begrensede muligheter. Dere opplever at leverandører merker fakturaen på «feil» sted og når fakturaen skal splittes, fungerer uansett ikke regelen. Det er vanskelig å løsrive seg fra daglige oppgaver for å vedlikeholde reglene.

Manuelle oppgaver:

Dere gjennomgår PDF-fakturaer ved ankomst og dobbeltsjekker hva tolken har fanget. Dere konterer i all hovedsak fakturaene manuelt, ser på merkingen av fakturaen og sender den på en arbeidsflyt. Samtidig skulle det ha vært sendt e-post til leverandør om dårlig merking eller om overgang til EHF, men det ligger 100 nye fakturaer i mottaket.

Enkeltklientvisning:

Det er flere selskaper i deres organisasjon og dere prosesserer fakturaer i ett og ett selskap. Dere har dårlig oversikt over hvilke fakturaer som skal behandles i de andre selskapene før det byttes klient. Dere har laget noen regler, men de samme reglene må lages i hver klient.

Dårlig/utdatert brukergrensesnitt:

Det er lite intuitivt å navigere i programvaren og du må bruke mange museklikk. I tillegg er det lett å glemme hvor funksjonaliteten ligger. Det er ikke mulig å tilpasse bildene du jobber i og du må ofte inn i andre bilder for å fullføre en prosess.

Datafangst kun på hodenivå:

Det hentes ut data fra fakturahodet som eksempelvis leverandør, fakturanummer og datoer.

Dårlig datafangst:

Det er begrenset hvilken data som kan hentes ut fra fakturaen automatisk utover det mest grunnleggende som leverandør, fakturanummer, totalbeløp og dato. Kanskje systemet kan hente kjøpers referanse dersom navnet er skrevet riktig. Dere har prøvd å sette opp systemet til å hente ut prosjektnummer, men dette fungerer kun hvis nummeret står på «riktig» sted. Du må uansett gå gjennom fakturaer ved ankomst for å sikre at riktig data er hentet ut.

AI

Dere har huket av for å bruke AI på de forskjellige elementene i konteringsstrengen og valgt hvor sikker SEMINE skal være før automatikken skal slå inn. Dere jobber på helt vanlig måte med kontering og overfører deres kunnskap til maskinen. SEMINE tar over jobben.

Automatiserte prosesser:

Dere er trygge på at SEMINE har hentet ut dataen dere trenger fra fakturaen. Dere overvåker fakturaer som er automatisk kontert og allerede sendt på flyt. SEMINE har sendt mail til leverandør om manglende merking og EHF. Dere gjør etterkontroll av godkjente fakturaer, men bruker autogodkjenning og autopostering på mer og mer. Regnskapsteamet jobber nå for ytterligere automatisering.

Flerklientvisning:

Brukeren har oversikt over alle selskaper i sin portefølje i det samme grensesnittet. Brukeren kan selv skreddersy oversiktene for å effektivisere sin hverdag. Automasjoner kan gjøres på organisasjonsnivå, på klientnivå eller en kombinasjon av disse.

Moderne brukergrensesnitt med mobilapp:

Du trenger opplæring i mindre grad og forstår lett hva du må gjøre for å fullføre oppgaven. Du kan personliggjøre skjermbildene - som viser viser deg det du trenger uten å måtte navigere til andre steder. I tillegg benyttes mobilapp og notifikasjoner for godkjenneren som er på farten.

Datafangst på hode- og linjenivå:

I tillegg til data i fakturahodet, får du automatisk varelinjedata inn i SEMINE - både for EHF og PDF. Det vil si at du nå har data som eksempelvis varelinjebeskrivelser, antall, enhet, enhetspris, MVA-sats og linjebeløp. Dette legger et godt grunnlag for både automatisering og innsikt.

Detaljert og validert datafangst:

Dataen er validert før den presenteres i SEMINE og du er trygg på datafangsten – både for EHF og PDF. Systemet henter referanser, avdelinger og prosjekter selv om det varierer hvor på fakturaen det står. Kanskje er det leveringsadressen som forteller hvilket prosjekt det er snakk om. SEMINE henter ut merking fra varelinjene som eksempelvis telefonnummer eller bilnummer, og sier også ifra dersom referanse mangler.

Enkel og sømløs integrasjon

Les mer

SEMINE kan enkelt og sømløst integreres mot de mest vanlige ERP-systemene, regnskapsplattformene og økonomisystemene. Finner du ikke ditt eget system? Ikke noe problem! Takket være et åpent API kan det også settes opp integrasjoner som kobler SEMINE til ditt eksisterende system.

Onboarding

Takket være vår raske og effektive implementeringsprosess kan du dra nytte av SEMINEs bransjeledende kunstig intelligens med en gang.

Book en demo

Opplev hvordan SEMINE revolusjonerer økonomifunksjonen.