Oversikt
Funksjoner
Integrasjoner
Sikkerhet & Compliance
Industri
Brukerscenarioer
Roller
Om oss
Investorer
Nyheter
Finn en Semine partner
Bli Semine partner
Logg inn
Logg inn
 • Produkt
  Oversikt
  Funksjoner
  Integrasjoner
  Sikkerhet & Compliance
 • Løsninger
  Industri
  Brukerscenarioer
  Roller
 • Ressurser
 • Selskap
  Om oss
  Investorer
  Nyheter
 • Partnere
  Finn en Semine partner
  Bli Semine partner
  Logg inn
 • Kontakt
 • Logg inn
  Logg inn

Økt kontroll og transparens

Legg til rette for en tillitskultur mellom kundene, medarbeiderne og interessentene.

Book en demo
control_and_transparency_Hero
10 000+ selskaper har valgt SEMINE

Full kontroll på alt som har skjedd med fakturaen

Veladministrerte revisjonsspor er tegn på effektiv virksomhetsledelse. Når organisasjonen vokser, stilles det enda strengere krav til at systemet sikrer god sporbarhet og transparens.  SEMINE sikrer ende til ende sporbarhet fra faktura mottas til den bokføres i ERP-systemet.

Du kan enkelt se alt som har skjedd med dokumentet på vei inn, du får full kontroll på hvordan SEMINE har beriket fakturaen, samt hvordan godkjenningen av fakturaen er utført og om denne godkjenningen er tilstrekkelig i henhold til virksomhetens krav og føringer. Integrasjonen med ERP ivaretar sporbarhet mellom systemene.

Hva er fordelene?

Sikre samsvar med lover og regler

Alle selskaper må sikre etterlevelse av lover og regler fra myndigheter og andre kontrollorganer. I tillegg vil kanskje investorer vite at virksomheten er åpen om transaksjonene sine.

ensure_compliance_Image
Unngå bekymringer

Bokettersyn kan være stressende fordi virksomheten eksponeres for potensielle sanksjoner. SEMINE sikrer at alle dokumenter er tilgjengelige og klare for ettersyn.

get_peace_of_mind_Image
Reduser risikoen for svindel

Svindelfakturaer kan føre til betydelig økonomisk tap. SEMINE er utformet for å fange opp mistenkelige elementer, og kan sende varsler til relevante parter.

reduce_the_risk_of_fraud_Image
Komplett aktivitetslogg

Hver eneste SEMINE-bruker kan se sin egen aktivitetslogg med nøyaktig tidsstempling.

complete_activity_log_Image
Tilgang til databasedata

Det kan ofte være utfordrende å forstå hvordan og hvorfor AI-plattformer gjør som de gjør, men SEMINE forklarer de relevante tekniske prosessene på en tydelig og enkel måte.

access_to_backend_information_Image
Multiklientvisning

Regnskapsbyråer og organisasjoner med stor selskapsportefølje kan dra nytte av å ha én visning, som enkelt gir oversikt over alle klientene i plattformen.

multi_client_view_Image
Sikre samsvar med lover og regler

Alle selskaper må sikre etterlevelse av lover og regler fra myndigheter og andre kontrollorganer. I tillegg vil kanskje investorer vite at virksomheten er åpen om transaksjonene sine.

Unngå bekymringer

Bokettersyn kan være stressende fordi virksomheten eksponeres for potensielle sanksjoner. SEMINE sikrer at alle dokumenter er tilgjengelige og klare for ettersyn.

Reduser risikoen for svindel

Svindelfakturaer kan føre til betydelig økonomisk tap. SEMINE er utformet for å fange opp mistenkelige elementer, og kan sende varsler til relevante parter.

ensure_compliance_Image
get_peace_of_mind_Image
reduce_the_risk_of_fraud_Image
Komplett aktivitetslogg

Hver eneste SEMINE-bruker kan se sin egen aktivitetslogg med nøyaktig tidsstempling.

Tilgang til databasedata

Det kan ofte være utfordrende å forstå hvordan og hvorfor AI-plattformer gjør som de gjør, men SEMINE forklarer de relevante tekniske prosessene på en tydelig og enkel måte.

Multiklientvisning

Regnskapsbyråer og organisasjoner med stor selskapsportefølje kan dra nytte av å ha én visning, som enkelt gir oversikt over alle klientene i plattformen.

complete_activity_log_Image
access_to_backend_information_Image
multi_client_view_Image

Dette sier kundene våre

Industrier

Regnskapsbyråer
Shared Service Centre
Detaljhandel
Eiendomsbransjen
Servicebransjen
Bilindustrien
Entreprenører
Energisektoren
Andre bransjer
Regnskapsbyråer
Shared Service Centre
Detaljhandel
Eiendomsbransjen
Servicebransjen
Bilindustrien
Entreprenører
Energisektoren
Andre bransjer
suitable_for_agencies

Regnskapsbyråer

Digital omstilling er overalt, men innovasjonsgraden i regnskapsbransjen har tradisjonelt sett vært lav. Nå er det på tide med en endring...

Les mer
shared_service_centres_Image

Shared Service Centre

SEMINE hjelper deg med å strømlinjeforme og automatisere dine prosesser slik at du kan optimalisere den daglige driften i ditt Shared Sevice Senter.

Les mer
retail_Image

Detaljhandel

Gjør arbeidsmengden mer håndterlig med en løsning som forbedrer marginer, reduserer kostnader og øker effektiviteten for hver faktura

Les mer
real_estate_Image

Eiendomsbransjen

Flere detaljer og mer tid til verdifulle oppgaver. Godkjenn fakturaer hvor som helst, når som helst, og dra nytte av kvalitetsinnsikt som forbedrer beslutninger.

Les mer
hospitality_Image

Servicebransjen

Med data fra SEMINE kan du analysere kjøp ned på detaljnivå– la SEMINE hjelpe deg med å avgjøre om en leverandør er bedre enn en annen. 

Les mer
automotive_Image

Bilindustrien

Vår løsning fanger all informasjon, helt ned på fakturalinjenivå,  og sikrer at alle data er akkurat der de skal være, når du trenger det. Du slipper å spekulere!

Les mer
construction_Image

Entreprenører

Bruk mer tid på det som er interessant og nyttig, og mindre tid på repetitive oppgaver. Godkjenn fakturaer med ett tastetrykk på en datamaskin eller en mobil enhet.

Les mer
energy_Image

Energisektoren

Få mer kontroll og oversikt med automatisk innhenting av relevante data fra samtlige inngående fakturaer. Enkel godkjenning på farten.

Les mer
insight_Image

Andre bransjer

Vi samarbeider med virksomheter fra mange ulike bransjer for å løse utfordringer knyttet til håndtering av inngående fakturaer - ikke bare de som er listet opp her.

Les mer

Spørsmål og svar

Hvordan kan vi forstå hvorfor ulike verdier er lagt til en faktura?

SEMINE er transparent og gir detaljert informasjon om hvem, hva og hvorfor verdien er lagt til.

Kan ulike brukere ha ulik tilgang?

I SEMINE tildeler dere roller til forskjellige brukere gjennom tilgangsgrupper. Dette betyr at forskjellige personer kan ha ulik tilgang til de forskjellige enhetene i organisasjonen. Dette er viktig fordi det bidrar til å sikre at sensitiv informasjon bare er tilgjengelig for de som trenger den, samtidig som det muliggjør samarbeid og arbeidsflyteffektivitet for de som er ansvarlige for økonomiske prosesser. Ved å sette opp et tydelig og sikkert tilgangssystem kan en virksomhet redusere risikoen for datainnbrudd eller uautorisert tilgang til finansiell informasjon, samtidig som de sikrer at de riktige personene har tilgang til informasjonen de trenger for å gjøre jobben sin effektivt.

Enkel og sømløs integrasjon

Les mer

SEMINE kan enkelt og sømløst integreres mot de mest vanlige ERP-systemene, regnskapsplattformene og økonomisystemene. Finner du ikke ditt eget system? Ikke noe problem! Takket være et åpent API kan det også settes opp integrasjoner som kobler SEMINE til ditt eksisterende system.

Book en demo

 

Opplev hvordan SEMINE revolusjonerer økonomifunksjonen.

Book et 20. minutters uforpliktende videomøte med oss. Vi vil kartlegge din situasjon og behov, samtidig som du får muligheten til å se selv hvordan SEMINE fungerer gjennom en kort demonstrasjon.

Book nå

Annet innhold som kan være interessant for deg

card image
Viking Redningstjeneste: Effektiviserer fakturahåndtering med KI og SEMINE Les mer
card image
Webinaropptak: Veien til energisparing - KI i eiendomsbransjen Les mer
card image
Webinaropptak: Økonomiavdelingens AI reise - Møt Viking Assistance Group Les mer