Oversikt
Funksjoner
Integrasjoner
Sikkerhet & Compliance
Industri
Brukerscenarioer
Roller
Om oss
Investorer
Nyheter
Finn en Semine partner
Bli Semine partner
Logg inn
Logg inn
 • Produkt
  Oversikt
  Funksjoner
  Integrasjoner
  Sikkerhet & Compliance
 • Løsninger
  Industri
  Brukerscenarioer
  Roller
 • Ressurser
 • Selskap
  Om oss
  Investorer
  Nyheter
 • Partnere
  Finn en Semine partner
  Bli Semine partner
  Logg inn
 • Kontakt
 • Logg inn
  Logg inn

Sømløs integrasjon mot ditt ERP-system

SEMINE + Xledger

semine_and_xledger_Hero_Image
10 000+ selskaper har valgt SEMINE

Hvordan fungerer det?

Vår enkle plug-and-play integrasjon gir bedriften din muligheten til å dra full nytte av SEMINEs funksjonalitet, slik at du automatisk kan kontere og bokføre fakturaer direkte til Xledger. Sømløs integrasjon mellom systemene sikrer at masterdataene dine i Xledger alltid er tilgjengelig i SEMINE uten noe manuelt arbeid.

SEMINE driftes i Microsoft Azure og integrasjonen opprettes og vedlikeholdes direkte i brukergrensesnittet vårt. Ved å bruke GraphQL mot Xledger sitt API kan vi raskt og effektivt hente over dine data, enten de er på konsern- eller klientnivå. GL-objekter, leverandører, konto og mva-koder synkroniseres ved jevne mellomrom så de siste oppdateringene alltid er tilgjengelig.

how_does_it_work_NO_Image

Funksjoner

automatically_sync_Image
Automatisk synkronisering av master data slik som leverandører, kontoer, dimensjoner og mva-koder
Deres datagrunnlag hentes over fra Xledger og blir benyttet for matching mot innkommende fakturaer og forslag til kontering, noe som sikrer at verdiene brukt alltid er gyldige.
vendor_matching_Image
Leverandørmatching og duplikatsjekk
All vesentlig leverandørinformasjon blir synkronisert til SEMINE fra Xledger der de blir knyttet opp mot innkommende fakturaer automatisk. Dersom en leverandør ved en feil sender inn to like faktura plukkes dette opp i duplikatsjekken.
full_automation_Image
Full automatisering av den inngående fakturabehandlingen
Basert på læring av deres konteringsmetoder kan SEMINE automatisk påføre konteringsstrenger på innkommende faktura neste gang så dere slipper!
invoices_will_be_automatically_posted_Image
Fakturaer vil automatisk bli postert til Xledger ved godkjenning
Når alle steg i godkjenningen er unnagjort og faktura er verifisert OK sendes bilaget automatisk til Xledger for bokføring. Hvor mange steg og kontroller som skjer på veien er helt opp til dere.
seamlessly_handle_multi_currency_Image
Håndterer fakturaer i flere valutaer sømløst
Alle fakturaer blir analysert ned på linjenivå slik at priser og valuta kan håndteres individuelt dersom det er nødvendig.

Plug and play 

Vår Xledger-integrasjon er bygget ved hjelp av vårt SEMINE Connect-rammeverk, som lar deg sette opp og konfigurere integrasjonen rett i SEMINE. 

En allerede utviklet og utprøvd integrasjon sørger for at det ikke trengs noe stort IT-prosjekt for å kunne benytte seg av mulighetene som SEMINE tilbyr deres virksomhet. Oppsett og konfigurasjon av integrasjonen er gjort på kun noen få timer, alt som skal til er å opprette et token for tilgang mot deres Xledger entiteter og vi er i gang! 

plug_and_play_Image

Tilgjengelig der du er

SEMINE er driftet i Microsoft Azure, noe som sørger for stabilitet, tilgjengelighet og skalerbarhet for oss og dere brukere. Som en skybasert plattform vil SEMINE alltid kunne nåes enten du er på kontoret eller på hytta. Med vår mobilapplikasjon kan du godkjenne dine faktura på toget på vei til jobb.

Integrasjonen sørger for at stamdata fra Xledger blir overført til SEMINE ved faste intervaller. Disse intervallene kan tilpasses for å dekke akkurat deres behov og sørger for at de konteringene som blir påført alltid er gyldige verdier også i Xledger. En kombinasjon av læring og relasjoner mellom for eksempel koststed og prosjekt sikrer at forslagene som blir gitt er fornuftige basert på deres bruk. Dette frigjør tid til å gjøre andre ting på hytta enn å manuelt kontere faktura.

semine_and_xledger_Image

Produktfunksjoner

SEMINE er en avansert plattform bygget for å ivareta varierte og komplekse behov i håndteringen av inngående fakturaer. Løsningen er designet for å gi en best mulig brukeropplevelse, og er utviklet i tett samarbeid med ledende selskaper – med utgangspunkt i kundenes faktiske behov. Dette frigjør regnskapsavdelingen fra repetitive oppgaver og utruster dem med verktøy og kunnskap som sparer tid, forbedrer kvalitet, bidrar til smartere valg, samt sikrer samsvar med lover og regler og med bedriftens overordnede strategi.
Datafangst
AI-motor
PO-match
Porteføljeforvaltning
Automatisert regnskap
Arbeidsflyter
Åpenhet
Mobilapp
Innsikt og analyse
Datafangst
AI-motor
PO-match
Porteføljeforvaltning
Automatisert regnskap
Arbeidsflyter
Åpenhet
Mobilapp
Innsikt og analyse
Mask group

Datafangst

Automatisert og effektiv datafangst. SEMINE fanger data fra både fakturahodet og fakturalinjene, innkjøpsordre og annet – nøyaktig og helt automatisk.

Les mer
Mask group

AI-motor

SEMINE-plattformen bruker AI til å helautomatisere fakturaprosessen og blir smartere jo mer du bruker den. Fakturadetaljer behandles på fakturahode- og fakturalinjenivå.

Les mer
advanced_matching_mechanisms_Image

PO-match

Automatisk avstemming av fakturaer mot innkjøpsordre og varemottak, avvikshåndtering, samhandling og arbeidsflyt problemfritt - på hver eneste fakturalinje.

Les mer
search_and_find_everything_Image-1

Porteføljeforvaltning

En bedre og enklere måte å håndtere flere klienter på. SEMINE gir økonomiteam muligheten til å jobbe med flere datasett og klienter i ett brukergrensesnitt.

Les mer
improve_organisational_transparency_Image

Automatisert regnskap

Effektiviser virksomhetens håndtering av inngående fakturaer. SEMINE behandler automatisk all data både fra fakturahode og fakturalinjer.

cut_down_on_approval_Image

Arbeidsflyter

Smartere arbeidsflyter og oversikt over fakturaens godkjenningsstatus. Opprett automatiserte godkjenningsflyter – på en intelligent måte.

Les mer
Group 3232

Åpenhet

SEMINEs revisjonsvennlige løsning gir en detaljert oversikt over hvert steg i fakturaens handlingsforløp, for økt kontroll og full transparens.

Les mer
increase_accessibility_Image

Mobilapp

Praktisk mobilapp. Med vår mobilapp for iOS og Android kan du sjekke, videresende og godkjenne fakturaer raskt og enkelt mens du er på farten.

Les mer
tap_into_richer_insights_Image

Innsikt og analyse

SEMINE gir deg tilgang til informasjon av høy kvalitet, slik at du kan ta smartere forretningsbeslutninger basert på nøyaktige data.

Les mer

Dette sier kundene våre

FAQs

Hvordan sikrer vi at nye leverandører og prosjekter er tilgjengelige i SEMINE?

Automatisk synkronisering av alle masterdata gir deg en sømløs opplevelse, ettersom nye verdier opprettet i Xledger automatisk blir tilgjengelige i SEMINE.

Hvordan kan vi sørge for at avsluttede prosjekter ikke påføres en faktura?

SEMINE synkroniserer status på alle stamdata, så når et prosjekt er satt til lukket eller inaktivt vil det ikke lenger være mulig å velge det prosjektet i SEMINE.

Vi har tett kobling mellom koststed og prosjekt i vårt oppsett, reflekteres dette i SEMINE?

Ja, integrasjonen henter informasjon knyttet til prosjekter i Xledger og oppretter forslags relasjoner i SEMINE basert på disse. Så hvis XGL, virksomhetsområde og/eller koststed er fylt ut vil det automatisk komme forslag på dette om faktura er knyttet til et prosjekt.

Vi har en svært kompleks arbeidsflyt for godkjenning av inngående fakturaer. Kan SEMINE håndtere det? 

Arbeidsflytsdesigneren i SEMINE er meget fleksibel og støtter opp under de fleste behov og scenarier dere måtte ha.

Onboarding

Takket være vår raske og effektive implementeringsprosess kan du dra nytte av SEMINEs bransjeledende kunstig intelligens med en gang.

Book en demo

Opplev hvordan SEMINE revolusjonerer økonomifunksjonen.

Annet innhold som kan være interessant for deg

card image
OBOS: Semine automatiserer konteringen av en halv million fakturaer Les mer
card image
Recover: 160 000 fakturaer årlig: Slik kvittet de seg med etterslepet Les mer
card image
Økonomisjefens nye rolle - og hvordan lykkes i den Les mer