Oversikt
Funksjoner
Integrasjoner
Sikkerhet & Compliance
Industri
Brukerscenarioer
Roller
Om oss
Investorer
Nyheter
Finn en Semine partner
Bli Semine partner
Logg inn
Logg inn
 • Produkt
  Oversikt
  Funksjoner
  Integrasjoner
  Sikkerhet & Compliance
 • Løsninger
  Industri
  Brukerscenarioer
  Roller
 • Ressurser
 • Selskap
  Om oss
  Investorer
  Nyheter
 • Partnere
  Finn en Semine partner
  Bli Semine partner
  Logg inn
 • Kontakt
 • Logg inn
  Logg inn
Les mer:
card image
Uni Micro sikter mot nye kundegrupper med SEMINE Les mer
card image
Recover: 160 000 fakturaer årlig: Slik kvittet de seg med etterslepet Les mer

Kunstig intelligens vil akselerere veksten i 2023

14 mai 2023
[]
Estimert lesetid Bjørn Røsten

Nå snakker plutselig «alle» om kunstig intelligens (AI). AI er fundamentet for vår løsning SEMINE. Med den skal vi fortsette å hjelpe bedrifter å automatisere prosesser, styrke lønnsomheten og få bedre innsikt i driften. Det skal gi kundene – og oss – solid vekst.

 

NIC_0457

2022 ble året da kunstig intelligens eksploderte som tema i den offentlige debatten. Bildeverktøy som Dall-E 2, Stable Diffusion og Midjourney kom i nye og stadig mer spektakulære versjoner. På tampen av året kom tekstverktøy som Open AIs ChatGPT, og det snudde opp-ned på hva manges forestillinger om hvilke oppgaver kunstig intelligens kan utføre. 

Til sammen har disse skapt helt nye diskusjoner om hvilke fordeler og muligheter kunstig intelligens kan skape for næringslivet. Én ting er helt tydelig: Vi har bare sett begynnelsen. Fordi kunstig intelligens ligger i kjernen av den automatiseringen og effektiviseringen Semine tilbyr kundene, er denne rivende utviklingen en del av hverdagen vår. Vi står sterkt i denne nisjen, og vi har et solid verdibudskap for både kunder og samarbeidspartnere.

Men for Semine er det en forutsetning at vi fortsetter å satse og videreutvikle oss. Jeg tenkte derfor å dele fire områder vi vil fokusere på i 2023:

 

1. Produkt

Vi skal videreutvikle våre algoritmer og modeller for kunstig intelligens, for å skape enda mer automatisering for våre kunder og øke forspranget til våre konkurrenter. Vår løsning har gjennom 2022 bevist sine styrker hos nær 9.000 selskaper, og vi er godt i gang med forbedret funksjonalitet som hjelper kundene med ytterligere automatisering – blant annet gjennom enda bedre matching av fakturaer opp mot kontrakter og innkjøpsordrer (PO) ved hjelp av vår AI-motor.

Plug & play-integrasjon mot enda flere ledende ERP-systemer har dessuten blitt lansert gjennom året. Dette betyr, at uansett om din virksomhet benytter et av de mange Visma-systemene (herunder også PowerOffice og Tripletex) eller løsninger fra aktører som Microsoft, Xledger, Unit4, Uni Micro og SAP, er det Semine som har den korteste og sikreste veien til automatisk fakturahåndtering.

 

2. Salg og vekst

Omsetningstallene for 2022 er snart klare for offentligheten. I mellomtiden kan jeg fortelle at Semine ved fjorårets utløp hadde passert 35 000 månedlige, unike brukere på løsningen. Vi berører og forenkler altså arbeidsdagen for nær to prosent av arbeidstakerne i Norge – en økning på 62 prosent fra 2021!

Vår solide vekst fra 2022 skal fortsette i år. Vi har tøffe ambisjoner og høye salgsmål: Nysalget i Norge skal vokse med 50 prosent, blant annet gjennom en sterk satsning på dyktige samarbeidspartnere. I løpet av året etablerer vi oss dessuten med salgsenheter i to nye land. Vi er allerede godt i gang med etableringen i Sverige, og skal inn i ett land til i løpet av året. Som en del av denne satsningen vil vi også bygge integrasjoner mot markedsledende ERP-løsninger og økonomisystemer i disse landene.

 

3. Kundenes resultater

Det er en kjerneverdi for Semine at kundene skal oppleve høy kvalitet på våre tjenester, og oppnå gode, synlige resultater hurtig. Dette beror imidlertid ikke bare på hva løsningen vår gjør, men også av hvordan kundene tilpasser sine interne prosesser og arbeidsmetoder for å utnytte mulighetene i teknologien.

I 2023 kommer vi derfor til å fortsette vårt arbeid med å hjelpe kundene med å hente størst mulig verdi ut av våre løsninger – uansett om de kjøper løsningen fra oss eller gjennom en av våre samarbeidspartnere. Vi skal gjøre det enklere for dem å oppnå resultater, og respondere enda raskere dersom de behøver bistand.

 

4. Økonomi

Våre solide, trygge og langsiktige eiere, med Kistefos Venture Capital i spissen, står last og brast bak investeringene som har vært gjort i Semine gjennom de siste årene. Sammen med dem har vi lagt en plan som gjør at vi skal kunne videreutvikle SEMINE-plattformen, levere gode resultater i markedet, og samtidig være en trygg og god samarbeidspartner for våre kunder.

For å etablere oss som en internasjonalt konkurransedyktig programvareaktør, vil vi reinvesterer våre løpende inntekter i produktutvikling og videre ekspansjon. Semine sin økonomiske utvikling er god, vi sikter mot netto positiv kontantstrøm mot slutten av året og ligger godt an i forhold til planen vi har lagt sammen med eierne.

 

Spennende brytningstid

Da jeg kom inn som ny daglig leder i Semine i november 2022, hadde jeg allerede fulgt selskapet «fra utsiden» – med stor interesse – i lang tid. Helt fra første dag «på innsiden» av Semine har jeg vært imponert av det gode teamet og våre fremragende produkter. 

Semine er tydelig posisjonert som en av Norges fremste aktører på å utnytte og bidra til den rivende utviklingen innen kunstig intelligens.

- Kjernen i vårt arbeid ligger likevel fast: Vi skal fortsette å levere verdi for kundene og være en viktig partner i deres arbeid for å oppnå økt innsikt og lavere kostnader – uansett om vi gjør det i direkte samspill med kundene, eller gjennom våre glimrende partnere.