Oversikt
Funksjoner
Integrasjoner
Sikkerhet & Compliance
Industri
Brukerscenarioer
Roller
Om oss
Investorer
Nyheter
Finn en Semine partner
Bli Semine partner
Logg inn
Logg inn
 • Produkt
  Oversikt
  Funksjoner
  Integrasjoner
  Sikkerhet & Compliance
 • Løsninger
  Industri
  Brukerscenarioer
  Roller
 • Ressurser
 • Selskap
  Om oss
  Investorer
  Nyheter
 • Partnere
  Finn en Semine partner
  Bli Semine partner
  Logg inn
 • Kontakt
 • Logg inn
  Logg inn
Les mer:
card image
Derfor kan kunstig intelligens gjøre økonomiavdelingen enda mer effektiv Les mer
card image
Salmon Company: Vinner tid til å jobbe med å vokse Les mer

Fursetgruppen: Går til Semine

[kundehistorie]
Estimert lesetid Redaksjonen

– Vi så ikke bare etter en AI-løsning, men en helhetlig løsning som styrker verdikjeden og evner å kunne bli med oss inn i fremtiden,  Sergej Malytchev, CFO i Fursetgruppen

Fursetgruppen-sign-riktig-format-3

Av: Jesper Elimar Krumm, Sales Manager i Semine.

I 2022 forventer Fursetgruppen å omsette for bortimot 600 MNOK, fordelt på 22 selskaper. Gruppen eier og driver flere av Oslos fremste restaurantkonsepter, med blant andre Maaemo, Ling Ling og Ekerbergrestauranten som noen av spydspissene. I tillegg driver gruppen med import av matvarer, og er også godt etablert innen kantinedrift.

Når vi ber Sergej beskrive prosessen som førte frem til valget av SEMINE er han tydelig på at slike valg krever forberedelse, innsikt og evaluering på flere plan. – Slikt avgjøres ikke ved å skyte fra hofta presiserer han. Vi satte opp noen parameter som var viktige for oss i vurderingen. Først så vi på effekten systemet helt konkret ville ha i økonomifunksjonen ut fra hvordan vi jobber i dag, samtidig som vi var opptatt av effekter på brukersiden. Altså for de mange vi har ute i våre 22 selskap som på en eller annen måte berøres av dette valget. Økonomimedarbeidere, attestanter og godkjennere skal samhandle, og det er viktig at et system legger godt til rette for det. Det opplever vi at SEMINE gjør. I tillegg er et slikt valg en langsiktig løsning, og vi var derfor også opptatt av strategisk kompatibilitet og systemets evne til å levere i takt med økt kompleksitet i fremtiden.

- Økonomimedarbeidere, attestanter og godkjennere skal samhandle, og det er viktig at et system legger godt til rette for det. Det opplever vi at SEMINE gjør.

 

Mål, visjon og idé

Fursetgruppen har også vært opptatt av ikke-tekniske aspekter ved valget som er gjort. – Det er viktig, fortsetter Sergej, at systemet som velges også støtter opp om konsernets mål, visjoner og strategi og at det passer inn i disse. Det å finne et system som matcher behovene både på kort og lang sikt uten unødvendige manuelle prosesser er erfaringsmessig litt uvanlig. Ofte er det jo dessverre slik at driften generelt, og i dette tilfellet økonomifunksjonen spesielt, må tilpasse seg systemene som er valgt. I SEMINE fant vi et system som ikke er slik. Tvert imot treffer løsningen de behovene konsernet har, i tillegg til at det legger en merverdi på toppen, smiler han.

Ofte er det jo dessverre slik at (…) økonomifunksjonen spesielt, må tilpasse seg systemene som er valgt. I SEMINE fant vi et system som ikke er slik. Tvert imot treffer løsningen de behovene konsernet har, i tillegg til at det legger en merverdi på toppen.

 

Et enkelt og langsiktig valg

Når vi spør hva som skiller SEMINE fra andre løsninger er Sergej også helt tydelig. – Når man ser på markedet er det relativt mange om beinet. Noen er gode på en ting, andre på en annen ting og så videre. Det vi opplever at SEMINE skiller seg ut på er å se, og effektivisere, hele prosessen fra en faktura kommer inn til den er ferdig postert. Alt er løst bedre enn det vi har sett før. Både mottak, kommunikasjon internt og mot leverandør, flyt og håndtering av bilaget er bare bedre uten unødvendige tastetrykk. I tillegg ser vi at SEMINE gir oss en langsiktighet i sin løsning, ved at flere elementer i verdikjeden er løst på en god og gjennomtenkt måte.

- Det vi opplever at SEMINE skiller seg ut på er å se, og effektivisere, hele prosessen fra en faktura kommer inn til den er ferdig postert. Alt er løst bedre enn det vi har sett før.

Her får vi et system som kan vokse med oss og være der også når vi som konsern utvikler oss. Sånn sett må vi vel kunne si at valget faktisk var ganske enkelt, avslutter Sergej.

 

E-bok fra Semine om økonomisjefens nye rolle

E-boken tar for seg endringene som skjer, og de mulighetene det gir deg som økonomisjef. Vi ser på hvordan du kan kartlegger ditt finansielle økosystem for å identifisere forbedringsområder. Fordeler og ulemper ved de underliggende teknologiene som kan forbedre økosystemet, og hvordan du, som økonomisjef, kan utvikle deg til å bli den strategiske lederen som skaper fremtidig suksess for din virksomhet.

Kopi av Nøkkelen til en verdiskapende virksomhet-2