Oversikt
Funksjoner
Integrasjoner
Sikkerhet & Compliance
Industri
Brukerscenarioer
Roller
Om oss
Investorer
Nyheter
Finn en Semine partner
Bli Semine partner
Logg inn
Logg inn
 • Produkt
  Oversikt
  Funksjoner
  Integrasjoner
  Sikkerhet & Compliance
 • Løsninger
  Industri
  Brukerscenarioer
  Roller
 • Ressurser
 • Selskap
  Om oss
  Investorer
  Nyheter
 • Partnere
  Finn en Semine partner
  Bli Semine partner
  Logg inn
 • Kontakt
 • Logg inn
  Logg inn
Les mer:
card image
Recover: 160 000 fakturaer årlig: Slik kvittet de seg med etterslepet Les mer

Mjøsbil: Gir gass med SEMINE

[kundehistorie]
Estimert lesetid Redaksjonen

 

– Vi har ennå ikke funnet en ting som ikke går an i SEMINE. Det er som om alt er tenkt på, sier Grethe Solberg entusiastisk, hun er økonomisjef i Mjøsbil. 

Mjosbil

– I Mjøsbil er vi opptatt av å alltid lete etter områder som vi kan forenkle og gjøre bedre. Vi skal ha de beste og mest fremtidsrettede systemene. Etter å ha vurdert ulike løsninger, falt valget på SEMINE, sier Grethe Solberg, økonomisjef i Mjøsbil.

– SEMINE løste en større del av behovet enn de andre løsningene vi har sett på.

– I motsetning til andre løsninger som du må leve med at dekker 85 prosent av behovet, fant vi at SEMINE kunne tilpasses til våre behov.

Med en omsetning på 116 millioner kroner i 2020 og ni avdelinger i Innlandet, er Mjøsbil en betydelig aktør i bilbransjen i Mjøsregionen. Selskapet driver butikker, verksteder og dekksentre. Alle avdelinger skal få nyte fordelene av plattformen. Siden selskapet ikke selger kapitalvarer blir bilagsmengden betydelig.

– Vi har store ambisjoner med denne anskaffelsen, forteller Solberg entusiastisk.

– Vi forventer å effektivisere prosesser, forbedre kvaliteten på regnskapet, redusere tiden avdelingene bruker på attesteringer, effektivisere innkrevinger og bedre resultatet.

– Kan du fortelle hvordan dere ser for dere at SEMINE kan bidra til å forbedre resultatet?

– I Mjøsbil har vi store mengder med varekjøp som skal kontrolleres ute på avdelingene. Dette binder opp mye tid, og det er faktisk denne delen av effektiviseringen vi har størst forventninger til. Vi tror denne tidsgevinsten hos attestantene vil betale seg i form av mer tid til salg og kundeoppfølging.

 

Økt kvalitet og enklere fakturagodkjenning

Det er spesielt gjennom en kraftig forbedret PO-matching at økonomisjefen ser for seg tidsbesparelser.

– I tillegg til at alle avdelinger vil bruke mindre tid på fakturagodkjennig betyr det at økonomiavdelingen får frigjort tid til å kunne jobbe enda bedre og mer fokusert med avvikene, og for eksempel sikre at vi blir kreditert riktig av leverandørene. Ved at SEMINE posterer hver eneste linje nøyaktig likt fra måned til måned får vi dessuten økt kvaliteten på regnskapet, noe som vil gi oss bedre innsikt.

Solberg forteller at hun så hun et stort potensiale for å forbedre og automatisere økonomiprosessene da hun begynte i Mjøsbil.

– Økonomiavdelingen var presset med to personer som hadde stor arbeidsbelastning. Antall dokumenter var høyt, og mye av jobben var den samme, gang på gang. Dette var noe av utgangspunktet.

Plattformen ble nylig satt i drift, og økonomisjefen er veldig fornøyd med erfaringene hittil.

– Vi har ennå ikke funnet en ting som ikke går an i SEMINE. Det er som om alt er tenkt på – det finnes alltid en løsning.

Og den personlige oppfølgingen vi har fått hele veien har vært helt fantastisk, avslutter Solberg entusiastisk.

 

E-bok fra Semine om økonomisjefens nye rolle

E-boken tar for seg endringene som skjer, og de mulighetene det gir deg som økonomisjef. Vi ser på hvordan du kan kartlegger ditt finansielle økosystem for å identifisere forbedringsområder. Fordeler og ulemper ved de underliggende teknologiene som kan forbedre økosystemet, og hvordan du, som økonomisjef, kan utvikle deg til å bli den strategiske lederen som skaper fremtidig suksess for din virksomhet.

Kopi av Nøkkelen til en verdiskapende virksomhet-2