Oversikt
Funksjoner
Integrasjoner
Sikkerhet & Compliance
Industri
Brukerscenarioer
Roller
Om oss
Investorer
Nyheter
Finn en Semine partner
Bli Semine partner
Logg inn
Logg inn
 • Produkt
  Oversikt
  Funksjoner
  Integrasjoner
  Sikkerhet & Compliance
 • Løsninger
  Industri
  Brukerscenarioer
  Roller
 • Ressurser
 • Selskap
  Om oss
  Investorer
  Nyheter
 • Partnere
  Finn en Semine partner
  Bli Semine partner
  Logg inn
 • Kontakt
 • Logg inn
  Logg inn
Les mer:
card image
OBOS: Semine automatiserer konteringen av en halv million fakturaer Les mer

Mentor Medier: Implementerte SEMINE på kun 4 uker

[kundehistorie]
Estimert lesetid Redaksjonen

 

På kun fire uker implementerte Mentor Medier AI-løsningen SEMINE. De tok dermed et stort skritt inn i fremtiden, og knuste myten om at AI er vanskelig, dyrt og tidkrevende å komme i gang med.

Mentor medier Bilder til blogg_nyhetsartikkel 403 x 235 px

Et ønske om å utnytte tilgjengelig teknologi for mer effektive prosesser

 

Mentor Medier hadde et ønske om å ta i bruk en moden løsning basert på AI som kunne ta bort tidkrevende manuelle prosesser. I en evalueringsprosess høsten 2023, falt valget på Semine. Muligheten til å håndtere fakturaer på tvers av juridiske selskap, samt en læringsmodell som tar bort mye manuelt arbeid var viktige kriterier for å lande beslutning om systembytte til Semine.

 

 

Enkelt å komme raskt i gang

 

Å komme raskt i gang med et nytt system er avgjørende for å opprettholde entusiasmen i økonomiavdelingen rett etter at beslutningen om systembytte er tatt. I tillegg er det mange som ønsker å vise organisasjonen hvilke fordeler og effekter det nye systemet kan gi.

 

Martine Solberg, prosjektleder hos SEMINE, beskriver oppstarten med Mentor Medier på følgende måte: Vi innledet med et oppstartsmøte, tekniske forberedelser og konfigurering av vår standardintegrasjon mot Visma Business. Deretter gjennomførte vi en dag med opplæring for superbrukere, og dermed var Mentor Medier i gang.

- Implementeringen av SEMINE har vært en smidig og effektiv prosess for oss. Vi følte oss godt ivaretatt av SEMINEs team, og det var uproblematisk å komme i gang, Ann Helen Myhre, økonomidirektør hos Mentor Medier.

Generelt sett kan integrasjoner gjøre det komplisert og tidkrevende å bytte til nytt system. Martine Solberg forteller at Semine har lang erfaring med å integrere med Visma Business. Hun legger til at dette er vår mest brukte integrasjon og vi har satt opp denne opp mot 100 ganger. Dette som gjør at vi har opparbeidet oss solid erfaring med å koble SEMINE sammen med Visma Business.

 

 

Engasjement og Eierskap som suksessfaktorer

 

Nøkkelen til suksess med SEMINE handler i stor grad også om engasjement og eierskap fra de som skal bruke systemet. Å ta steget inn i den digitale verdenen krever ikke bare innovative verktøy, men handler vel så mye om å ha riktig kompetanse og mindset. Når ansatte aktivt deltar i endringsprosessen, bidrar de ikke bare til en smidig overgang, men legger også grunnlaget for kontinuerlig forbedring og optimalisering.

 

"Det har vært inspirerende å jobbe med en kunde som er så fremoverlent som Mentor Medier. De fremtidige superbrukerne tok eierskap og drev frem prosessen internt, både med oppsett av SEMINE og nødvendige forberedelser. Deres engasjement gjorde at implementeringen ble en suksess fra dag én.

  

Rask Implementering - Raske Resultater

 

I den første tiden etter oppstart kan være best å la den kunstige intelligensen lære seg konteringsmønstre uten mye innblanding. SEMINE lærer av hver eneste faktura som posteres, og blir bare bedre desto flere tilbakemeldinger hun får. Martine Solberg foreller at Mentor Medier allerede har oppnådd en automasjonsgrad på over 50% i løpet av de to første månedene i drift. Dette er gjort uten at økonomiavdelingen har gjort store grep. Med andre ord har SEMINE, på egenhånd, lært seg hvilke kontoer, dimensjoner og merverdiavgift som skal brukes på ca 50% av alle fakturaer som kommer inn.

 

 

Om Mentor Medier:

Mentor Medier er et skandinavisk mediekonsern med hovedkontor i Oslo. Vi  ønsker å fremme publisistisk kvalitet og mangfold, og å bidra til at verdiorientert og meningsbærende innhold når bredere ut i et nordisk marked. Mentor Medier er et konsern med publikasjoner og selskaper i Norge og Sverige. De største avisene i konsernet er Vårt Land, Morgenbladet, Dagsavisen og Demokraten i Norge, og Dagen i Sverige. I samarbeid med Dagsavisen utgis Dagsavisen Fremtiden i Drammen og Dagsavisen Moss Dagblad i Moss. I tillegg utgis avisen Klar Tale. 

E-bok fra Semine om økonomisjefens nye rolle

E-boken tar for seg endringene som skjer, og de mulighetene det gir deg som økonomisjef. Vi ser på hvordan du kan kartlegger ditt finansielle økosystem for å identifisere forbedringsområder. Fordeler og ulemper ved de underliggende teknologiene som kan forbedre økosystemet, og hvordan du, som økonomisjef, kan utvikle deg til å bli den strategiske lederen som skaper fremtidig suksess for din virksomhet.

Kopi av Nøkkelen til en verdiskapende virksomhet-2