Møt SEMINE kunder > Hovedorganisasjonen Virke er ny Semine-kunde

Hovedorganisasjonen Virke er ny Semine-kunde

Hovedorganisasjonen Virke er ny Semine-kunde

For å oppnå sine selskaps- og økonomimål innså Hovedorganisasjonen Virke at de trengte et system som SEMINE. Vi er stolte av å kunne presentere de som nok et medlem av Semine-familien.

 

Bindeleddet

Hovedorganisasjonen Virke organiserer og representerer over 24 000 virksomheter med mer enn 300 000 ansatte, og er bindeleddet mellom arbeidsgivere innen handels- og tjenestenæringen og myndighetene. De jobber for å forbedre rammebetingelsene for medlemmene sine, og for et Norge som verdsetter og støtter de som driver virksomheter. Virke skal være de beste rådgiverne for medlemmene sine, og sørge for at deres interesser er ivaretatt.

Automatisering

Økonomisjef i Virke, Svein Gavem, forteller at de høsten 2020 besluttet å gå til anskaffelse av et nytt ERP-system for å bidra til å automatisere og effektivisere prosesser innenfor regnskap og økonomistyring.

- Vi gjennomførte en anbudsprosess, og innså tidlig at for å oppnå målene våre både innen økonomi og som selskap, trengte vi et system som SEMINE.

Valget falt til slutt på ERP fra Xledger og automatiseringsplattform for fakturahåndtering fra SEMINE. De ønsker å få automatisert inngående fakturaprosesser, og å få en bedre ressursutnyttelse innenfor økonomi og styring.

Bedre innsikt og kvalitet med SEMINE

Nå ser de fram til at implementeringen av SEMINE skal føre til en smidigere og enklere fakturaprosessering, gi bedre innsikt, og mer tid til å kunne jobbe med oppgaver som gir medlemmene verdi.

- Vi tror dette vil ha en stor betydning for oss som sitter med økonomisystemene i det daglige, men også for de som godkjenner fakturaene, de som jobber med analyse - og ikke minst medlemmer og de som er avhengige av at vi leverer - eksempelvis myndigheter og offentlige instanser, forteller Gavem.

Virke og Gavem har stor tro på at SEMINE vil være et viktig bidrag til bedre kontroll, høyere kvalitet og mer effektiv fakturahåndtering.

Veien videre

Vi i Semine er stolte av å presentere Hovedorganisasjonen Virke som nok et medlem av familien. Vi gleder oss over fremoverlente og nytenkende selskaper som er med oss på veien videre.

 

Inspirasjonshefte for ledere i regnskapsbransjen, om digital omstilling

Semine har utviklet et inspirasjonshefte for ledere i regnskapsbransjen som ønsker å lykkes med digital omstilling.

Les mer og last ned