Översikt
Funktioner
Integrationer
Säkerhet & Compliance
Industri
Användarscenarier
Roller
Resurscenter
Om oss
Investerare
Nyheter
Hitta en Semine partner
Bli Semine-partner
Logga in
Logga in på SEMINE
 • Produkt
  Översikt
  Funktioner
  Integrationer
  Säkerhet & Compliance
 • Lösningar
  Industri
  Användarscenarier
  Roller
 • Resurser
  Resurscenter
 • Företag
  Om oss
  Investerare
  Nyheter
 • Partners
  Hitta en Semine partner
  Bli Semine-partner
  Logga in
 • Kontakt
 • Login
  Logga in på SEMINE
Les mer:
card image
Heimstaden kan hålla ett högre tempo när SEMINE hanterar 90 % av alla fakturor Läs mer
card image
160 000 fakturor årligen: Så kom Recover till rätta med sin back-log Läs mer

Semine automatiserar bokföringen av en halv miljon fakturor för OBOS

15 dec 2023
[]
Time to read Redaktionen

OBOS har idag tack vare SEMINE en automatiseringsgrad på hela 83 procent, vilket har kapat deras manuella processer med mer än sju heltidstjänster!

IMGC2112-3

När OBOS, som både är en av Nordens största byggföretag för bostäder och en av Norges största redovisningsbyråer, bytte ERP-system valde de att tänka i nya banor och ta tillfället i akt och digitalisera det som tidigare till stor del var manuella processer och handpåläggning.  

De valde SEMINE med inbyggd artificiell intelligens – och inom ett år hade de en automatiseringsgrad på 75 procent, och kunde räkna hem sin investering.

Nu, mindre än två år efter implementeringen, är automatiseringsgraden 83 procent, och de har frigjort mer än 12 000 arbetstimmar eller 7 heltidstjänster. 

– Vårt något ambitiösa mål var att det skulle vara roligt att attestera fakturor i vår lösning, säger Hilde Rannem Rostad, som är chef för digitalisering av ekonomiska tjänster på OBOS.

Bostadsutvecklaren har en tydlig koncernstrategi där artificiell intelligens inom digitalisering är ett prioriterat område.   

– När vi bytte fakturasystem var det naturligt att leta efter ny teknik och nya lösningar som förde våra processer och lösningar långt in i framtiden, och samtidigt kunde leverera mervärde för våra kunder. Och det var så vi kom i kontakt med Semine. 

 

AI är ett strategiskt val för OBOS

Hilde Rannem Rostad är ansvarig för gruppen som bland annat sköter bokföringen åt över 5 000 bostadsrättsföreningar, med över 22 000 styrelseledamöter vilka ansvarar för att godkänna betalningar i OBOS egen portal. Varje år behandlas mer än en halv miljon fakturor och tidigare var det inte ovanligt att rådgivarna i Hildes grupp lade flera timmar om dagen på relativt enkla bokföringsuppgifter. 

– Vi vet mycket väl att de som jobbar som ordförande och styrelseledamöter i bostadsrättsföreningarna lägger ner ett enormt arbete på frivillig basis. De utför uppgifter som är av stor betydelse för samhället och sörjer för ordning och reda för hundratusentals människors boendeförhållanden. Därför är det ett viktigt mål för oss att det här jobbet ska vara så enkelt och bekymmersfritt som möjligt. Särskilt när det gäller att hantera ekonomi och administration.

– På koncernnivå har OBOS gjort strategiska val och fattat beslut som gör det lättare att nå dessa mål. Ett av de viktigaste valen är att digitalisera det vi kan, och vi strävar efter förenkling, effektivisering och smarta processer.  

 Vi har bestämt att artificiell intelligens är ett fokusområde för verksamheten. Jag kan inte tänka mig ett lämpligare område att börja med än redovisning – med siffror och kolumner, förutsägbara omfång och ofta fasta strukturer, säger Hilde Rannem Rostad. 

 

En blick in i framtiden

Kort sagt, implementeringen av SEMINE-plattformen har frigjort mer än 12 000 arbetstimmar, som tidigare spenderades på att behandla och bokföra inkommande fakturor. – Jag skulle tro att varje rådgivare lade ned ett par timmar om dagen på den här uppgiften. Den tiden kan de i dag lägga på mer värdeskapande arbete.  

– Redan mindre än två år efter implementeringen flödar 83 procent av fakturorna genom lösningen utan att vi behöver hantera dem.

Eftersom den artificiella intelligensen i SEMINE lär sig av våra svar dyker samma problem sällan upp igen, när man hanterar avvikelsefakturor. Det innebär att rådgivarna får mer tid för de bostadsrättsföreningar de ansvarar för – och kvaliteten på våra tjänster ökar. 

Eftersom Semines lösning läser av fakturorna ända ned på radnivå genereras mer data än i en traditionell lösning. Därför kan vi leverera prediktiva analyser med god kvalitet till våra kunder, avslutar Hilde Rannem Rostad på OBOS.   

 

 

E-bok: Så används artificiell intelligens på ekonomiavdelningen

Att automatisera redovisningprocesser handlar om mycket mer än att reducera tiden som går till att attestera och bokföra verifikat. I vår nya e-bok kan du lära dig mer om värdet av automatisering. På ett icke-teknikskt språk förklarar vi skillnaderna mellan de olika automatiseringslösningarna och går igenom vilka nya möjligheter Artificiell Inteligens (AI) skapar för ekonomifunktionen.

Front e-bok-1